header

GPS systemen

Wat is GPS
GPS staat voor Global Positioning System. Met een GPS ontvanger kan het signaal ontvangen worden van de verschillende GPS satellieten. De ontvanger kan uit deze verschillende signalen de exacte positie berekenen waarop hij zich bevindt (lengte- en breedtegraden). Gecombineerd met landkaartsoftware kan hij dus vrij nauwkeurig (tot op ong. 15 m.) bepalen waar op de kaart zich iemand bevindt.
Het systeem werd eerst door het Amerikaanse leger gebruikt (zij hadden het tenslotte betaald) en later vrijgegeven voor algemeen gebruik maar met een beperking op de nauwkeurigheid (enkel het Amerikaanse veiligheidsapparaat kon genieten van de volledige nauwkeurigheid). De laatste jaren is ook deze beperking afgeschaft.
Technisch bestaat het systeem uit 24 satellieten die ongeveer op 20.000 km hoogte rond de aarde cirkelen. Ze zijn constant in beweging en draaien twee keer rond de aarde in minder dan 24 u. Zij zweven ongeveer tegen 12000 km/u rond; hun meeste energie halen ze uit de zon. De levensduur van een satelliet is ongeveer 10 jaar. Aangezien het systeem met de 24 satellieten sinds 1994 compleet is worden er dus reeds nieuwe satellieten omhoog geschoten om oude te vervangen. De satellieten zenden continu informatie uit over waar ze zich bevinden en wat de tijd is waarop een bepaald bericht is uitgezonden. Door het vergelijken van de tijd waarop het signaal wordt ontvangen met de tijd waarop het werd uitgezonden en dit voor verschillende satellieten is met driehoeksmeetkunde de positie van de ontvanger te bepalen.

gps how it works

Omdat verschillende signalen van verschillende satellieten door andere weersomstandigheden e.d. moeten en de klokken van de satellieten ook niet 100% exact lopen maar slechts 99.9..% heeft men in de USA het WAAS systeem in werking gesteld (Wide Area Augmentation System). Hierbij worden er landstations gebruikt die gaan meten wat de fout is op het satellietsignaal en dit uitzenden over land. Een GPS ontvanger met WAAS kan deze bijkomende correcties ontvangen en toepassen op zijn berekeningen. Hierdoor is een nauwkeurigheid mogelijk tot op 3 meter!!! In Europa werkt met aan een soortgelijk systeem dat EGNOS gaat heten (Euro Geostationary Navigation Overlay Service).

GPS-system heb je in verschillende vormen zoals:

Naast verschillende soorten heb je natuurlijk ook verschillende merken. Wij hebben bij Alfa Parts gekozen voor de wereldwijde leider in GPS systemen: GARMIN. Garmin maakt GPS-systemen voor elke mogelijke branche, van boot tot vliegtuig en van particulier tot industrie. Wij zijn ervan overtuigd dat u met Garmin steeds kunt genieten van BEPROEFDE en BETROUWBARE technologie in alle omstandigheden. Daarenboven zijn Garmin-toestellen uitermate eenvoudig te bedienen!!

WIJ VOLGEN HET GANSE GARMIN-GAMMA! Alle info op www.garmin.be!


Valid XHTML 1.0!